Written by  Apr 24, 2017 - 6999 Views

Obligaţiile conducătorilor de vehicule şi autovehicule

Se interzice participanţilor la trafic aruncarea, lăsarea şi abandonarea de obiecte, materiale sau substanţe, precum şi crearea de obstacole pe drumul public.

Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligată să îl înlăture şi, dacă nu este posibil, să îi semnalizeze prezenţa şi să anunţe imediat administratorul drumului public şi cea mai apropiată unitate de poliţie ori primul poliţist întâlnit.

Obligaţia de anunţare a poliţiei revine şi participanţilor la trafic care au sesizat existenţa pe drum a unui obstacol sau a oricărei alte situaţii periculoase pentru fluenţa şi siguranţa circulaţiei.

Conducătorii şi pasagerii autovehiculelor, care ocupă locuri prevăzute prin construcţie cucenturi de siguranţă, sunt obligaţi să le poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice, atât în localităţi, cât şi în afara acestora.

Se exceptează de la obligaţia de a purta centură de siguranţă, în interiorul localităţilor:

 • a) conducătorii autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară;
 • b) conducătorii de autoturisme pe timpul executării manevrei de mers înapoi;
 • c) femeile în stare vizibilă de graviditate;
 • d) conducătorii de autoturisme care execută servicii de transport public de persoane, în regim de taxi;
 • e) instructorii auto în timpul orelor de pregătire a cursanţilor.

Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înălţimea sub 150 cm trebuie să poarte centuri de siguranţă adaptate greutăţii şi dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transportă numai în dispozitive de reţinere omologate.

În cazul în care în autovehicul există atât locuri dotate cu centuri de siguranţă, cât şi locuri fără astfel de dispozitive, se ocupă de preferinţă locurile dotate cu centuri de siguranţă.

Se interzice transportul pe autovehicul a mai multor persoane decât locurile stabilite prin construcţie şi al obiectelor voluminoase.

Conducătorii şi pasagerii motocicletelor şi ciclomotoarelor sunt obligaţi să poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice căşti de protecţie omologate.

Conducătorilor de autovehicule, ciclomotoare şi tramvaie le este interzisă folosirea telefoanelor mobile atunci când aceştia se află în timpul mersului, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive de tip ‘’mâini libere’’.

Conducătorul de autovehicul sau tramvai este obligat:

 • – să aibă asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi, după caz, atestatul profesional, precum şi celelalte documente prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • – să circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul şi să respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate admise de autoritatea competentă pentru autovehiculele conduse;
 • – să verifice funcţionarea sistemului de lumini şi semnalizare, a instalaţiei de climatizare, să menţină permanent curate parbrizul, luneta şi geamurile laterale ale autovehiculului, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului şi remorcii;
 • – să aibă în autovehicul trusa medicală de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante şi stingătorde incendiu omologate;
 • – să oprească imediat autovehiculul la semnalele regulamentare ale poliţiştilor de frontieră, aflaţi în zona de competenţă;
 • – să sesizeze cea mai apropiată unitate de poliţie imediat ce ia cunoştinţă despre existenţa, pe drumul public pe care a circulat, a obstacolelor sau surpărilor de natură a pune în pericol siguranţa circulaţiei;
 • – să înmâneze, la cerere, poliţistului documentele personale, documentele autovehiculului, precum şi cele referitoare la bunurile transportate;
 • – să se prezinte în termen la unitatea de poliţie care l-a invitat, pentru soluţionarea oricărei probleme legate de calitatea de conducător de autovehicul sau de deţinător de vehiculînmatriculat sau înregistrat;
 • – să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum şi al bunurilor transportate, în condiţiile legii;
 • – să conducă în aşa fel încât să nu stropească pe ceilalţi participanţi la trafic;
 • – să oprească motorul şi să semnalizeze autovehiculul imobilizat în pasaje subterane sau tuneluri;
 • – să ia toate măsurile pentru înlăturarea defecţiunilor survenite pe parcursul deplasării,atunci când autovehiculul nu mai îndeplineşte condiţiile tehnice, iar dacă nu le poate remedia pe loc, să se deplaseze la cea mai apropiată unitate de depanare, cu o viteză care să îi asigure evitarea oricărui accident;
 • – să ajute la scoaterea de pe partea carosabilă sau la deplasarea lângă bordură sau acostament a autovehiculului rămas în pană sau avariat într-un accident;
 • – să se prezinte la verificarea medicală sau psihologică la solicitarea poliţiei ori periodic, potrivit legii;
 • – să aplice pe parbrizul şi pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conducătorii deautovehicule începători, dacă are o vechime în conducere sub 1 an.

Se interzice conducătorului de autovehicul sau tramvai:

 • – să conducă autovehiculul sau tramvaiul după ce a consumat băuturi alcoolice, produse sau substanţe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora, precum şi în cazul în care este bolnav, rănit sau într-o stare avansată de oboseală, de natură a pune în pericol siguranţa circulaţiei;
 • – să transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decât numărul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau înregistrare;
 • – să transporte persoane în stare de ebrietate pe motocicletă sau în cabină ori în caroseriaautovehiculului destinat transportului de mărfuri;
 • – să transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisternă, pe platformă, deasupra încărcăturii, pe părţile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în picioare încaroseria autocamionului, pe scări şi în remorcă, cu excepţia celei special amenajate pentru transportul persoanelor;
 • – să transporte copii în vârstă de până la 12 ani pe scaunul din faţă al autovehiculului, chiar dacă sunt ţinuţi în braţe de persoane majore;
 • – să transporte în/şi pe autoturism obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu încărcătura, dimensiunile acestuia;
 • – să deschidă uşile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, să pornească de pe loc cu uşile deschise;
 • – să aibă în timpul mersului preocupări de natură a-i distrage în mod periculos atenţia ori să folosească instalaţii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranţă, a lui şi a celorlalţi participanţi la trafic;
 • – să intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roţi sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanţe sau materiale ce pot pune în pericol siguranţa circulaţiei;
 • – să aplice pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale afişe, reclame publicitare sau înscrisuri de natură a conferi libera trecere, acces sau prioritate în circulaţia pe drumurile publice, cu excepţia autovehiculelor aparţinând medicilor avizaţi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi acelor destinate transportului copiilor şi persoanelor cu handicap, care vor avea aplicate în colţul din stânga jos al parbrizului semnul distinctiv stabilit de acest minister;
 • – să aibă aplicate folii sau accesorii pe parbrize, lunetă ori pe geamurile laterale ce restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cât şi din exterior, ori să împiedice sau să diminueze eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare;
 • – să lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandă;
 • – să folosească în mod abuziv mijloacele de avertizare sonoră;
 • – să circule cu autovehiculul cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără a avea montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;
 • – să circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare ori care prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului sau sunt uzate peste limita admisă;
 • – să folosească un autovehicul care emană noxe peste limita legală admisă ori al cărui zgomot în mers sau staţionare depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege;
 • – să circule cu autovehiculul având plăcuţele cu numerele de înmatriculare deteriorate ori neconforme cu standardul;
 • – să săvârşească acte sau gesturi obscene, să profereze injurii, să adreseze expresii jignitoare sau vulgare, să ameninţe cu acte de violenţă pe ceilalţi participanţi la trafic, de natură să provoace indignarea ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora;
 • – să circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei.

Recomandari

Detalii Contact

 • SoferBun.Ro este un concept ce a luat nastere din dorinta de a aduce informatii interesante ce tin de siguranta si educatie in trafic.
 • Instructor auto: Marian PERTEA
 • Ploiesti, PRAHOVA
 • (+40) 723 - 296 - 829
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…